KAYBEDERSİN!

Kaybedersin

Yalanı; ispat edilemez bir düzlemde, anlaşılmasını umursamayıp sadece sana geri dönüşü olamayacağının verdiği galibiyet duygusuyla ve yüzünde bir nebze kızarma olmadan, tekraren ve sıkılmadan söylüyorsan, Çıkarına münasip her davranış için zekânın ve deneyimlerin kazandırdığı kamuflaj, tezyin, güzelleme ve benzeri kabiliyetlerinle; birinin/birilerinin canına, malına ve sahip olduğu manevî âleme zarar vermek ihtimalini bir an bile düşünmüyorsan, …

BİR MEVSİM GEREK

Bir Mevsim Gerek

  Bana tam şu anda; bir mevsim gerek... İçinde gelmek ve susmak hükmetsin. Kayalar yosunlu olsun, arşa dek!.. Nereye dokunsam, hüznü tüketsin.   Bana; tam şu anda bir ağaç dibi... Aklımda olmasın; günler, saatler... Gözlerim toprağa uzanır gibi... İklimin rengine, kapılıp gitsin.   Tam şu anda kalksın; kuşlar uykudan... Bir daldan bir dala, aksın muhabbet... …

TOPRAĞA SAYGI

Milli Sadakat

Toprak ve İnsan Herhâlde insanın en kıymetli varlığıdır bastığı topraklar. Hem sahip olduğu hem ait olduğu bir cevherdir. Sahibiyet de aidiyette hayatî bir bağ doku ile birbirini besler. Bu hücresel bağın iki tarafında iki organ gibidir; insan ve toprak... Sayısız hücreden müteşekkil iki organ. Organlardan birinde meydana gelen hasar; bağ dokuda zayıflamaya, destek görevini yitirmeye …

KÂR VE ZARAR

Kâr ve Zarar   Bu gidişat karmaşık ve sofistike bir eylem planına benziyor. İnsan erdemlerle mi yaşamalı, gerekliliklerle mi? Gereklilik nedir? İşte karmaşa burada başlıyor. Sorular yığınla; cevaplar katmerli. Gereklilik dediğin, zihinsel bir algıdan ibaret. Elbette asgari müşterekler sayılabilir. İnsanlar âleminde ‘gereklilik nedir?’ sorusuna verilen alternatif cevaplar, özünde, bulunulan şartların meydana getirdiği bir algıdan ibarettir. …

GÜN BEŞ DEFADIR

GÜN BEŞ DEFADIR   Sen günü hiç sevdin mi? Günün saatlerini, Hıçkıran dakikalara benzeyen akşamları. Telaşlı, Ağır aksak… Şimdi her şeyi bırak. Gün dediğin ölümdü. Gün; Bir zamanın yası, Bir zamanın aynası.   Sen sevdin mi hiç günü? Akşamını yormadan... Gün sandığın bir ‘gitmek’ ve bir ‘ölmek' çok zaman. Bitmesi hazin, Bitmesi hoyrat, Bitme desen …

SEN DERVİŞ OLAMAZSIN

‘’SEN DERVİŞ OLAMAZSIN..!’’   Vâveyla!   Bu ‘yalnız’ bir durum... Bazı hâller, tabiatı gereği yalnızlığı da getirir yanında.. Bu, bizatihî yalnız... Düşün ki; mânâlı bir ân içindesin, bu mânâyı bulanıklaştıran eylemlerin var. Maateessüf, gayrî ihtiyarî bu hâl üzereyiz. Kesintisiz ve biteviye... Evet, ne hakkında konuşuyoruz? Asıl soru bu... Bu endişeli hâli anlatışım, bir miktar öfke …

DEPREM

Depremin Alt Anlamı Şimdi... Yer hareketlerinin periyodik cetvelini falan bir kenara bırak! Sismolojinin, tektoniğin, jeolojinin bu ve benzer konularda -yığınla- cümlesi var zaten... Aç oku! Adaların, kıtaların, toprak parçalarının bilmem kaç milim hareket etmesi gerekirken bilmem kaç yıl bu enerjiyi biriktirip yüzyıllık hareketi bir-iki dakika içinde gerçekleştirmesi falan oldukça bilimsel olurdu. Net rakamlar versem, verebilsem! …

MÜLTECİLER VE TURİSTLER

Mülteciler Ve Turistler

Mülteciler ve Turistler Bu iki kavram, çok farklı insan gruplarını tanımlıyor. Anlamları, amaçları, hissedişleri tamamen birbirinden ayrı... Bir başka perspektifle ele alırsak, bu iki kavram, bir yerden bir yere gitmek fiilini gerçekleştirmiş ya da harekete geçmiş birey ve kafileler için kullanılıyor. Fakat aralarındaki mânâ ayrılığını meydana getiren şey, ‘gitmek’ eylemini harekete dökerken kalp ve ruh …

%d blogcu bunu beğendi: