GÜN BEŞ DEFADIR

GÜN BEŞ DEFADIR   Sen günü hiç sevdin mi? Günün saatlerini, Hıçkıran dakikalara benzeyen akşamları. Telaşlı, Ağır aksak… Şimdi her şeyi bırak. Gün dediğin ölümdü. Gün; Bir zamanın yası, Bir zamanın aynası.   Sen sevdin mi hiç günü? Akşamını yormadan... Gün sandığın bir ‘gitmek’ ve bir ‘ölmek' çok zaman. Bitmesi hazin, Bitmesi hoyrat, Bitme desen …

SEN DERVİŞ OLAMAZSIN

‘’SEN DERVİŞ OLAMAZSIN..!’’   Vâveyla!   Bu ‘yalnız’ bir durum... Bazı hâller, tabiatı gereği yalnızlığı da getirir yanında.. Bu, bizatihî yalnız... Düşün ki; mânâlı bir ân içindesin, bu mânâyı bulanıklaştıran eylemlerin var. Maateessüf, gayrî ihtiyarî bu hâl üzereyiz. Kesintisiz ve biteviye... Evet, ne hakkında konuşuyoruz? Asıl soru bu... Bu endişeli hâli anlatışım, bir miktar öfke …

DEPREM

Depremin Alt Anlamı Şimdi... Yer hareketlerinin periyodik cetvelini falan bir kenara bırak! Sismolojinin, tektoniğin, jeolojinin bu ve benzer konularda -yığınla- cümlesi var zaten... Aç oku! Adaların, kıtaların, toprak parçalarının bilmem kaç milim hareket etmesi gerekirken bilmem kaç yıl bu enerjiyi biriktirip yüzyıllık hareketi bir-iki dakika içinde gerçekleştirmesi falan oldukça bilimsel olurdu. Net rakamlar versem, verebilsem! …

MÜLTECİLER VE TURİSTLER

Mülteciler Ve Turistler

Mülteciler ve Turistler Bu iki kavram, çok farklı insan gruplarını tanımlıyor. Anlamları, amaçları, hissedişleri tamamen birbirinden ayrı... Bir başka perspektifle ele alırsak, bu iki kavram, bir yerden bir yere gitmek fiilini gerçekleştirmiş ya da harekete geçmiş birey ve kafileler için kullanılıyor. Fakat aralarındaki mânâ ayrılığını meydana getiren şey, ‘gitmek’ eylemini harekete dökerken kalp ve ruh …