KİMLİK

Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü “Yüksek Onur” mezunu. Gazete ve dergilere bulmaca hazırlıyor. Yayınevlerine kitap redaktörlüğü ve tashih hizmeti veriyor. TRT eski spikerlerinden spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi aldı. Osmanlıca matbu metin çevirileri yaptı. Amatör olarak ud, saz ve gitar çalıyor. İTÜ Konservatuar kursunda solfej eğitimi gördü. Şu an kendi deneme kitabını yazmakla meşgul…

Söz kimliktir. Etkin ve interaktif bir kimlik…

Bir kavram, bir düşünce ve bir inanış pek çok farklı şekilde dile gelir; her dile gelişi muhatabında menfi ve müspet birtakım hissedişlere dönüşür. Sözün etkisine inandığım kadar; gerekliliği konusunda da güçlü bir kanaat temeli üzerinde yaşıyorum. Kalplere ve ruhlara irtica eden sözler ‘söyleyenin’ değil ‘söyletenin’ hikmetiyledir. Söyleyen ve yazan; bu hikmete hürmetle en hassas terazileri kullanmakla yükümlüdür. Bazen bir korku bazen bir hasret, bir acı, bir keder ve bir merak duygusuna dokunabilmek ve bunu yaparken sırlarla dolu ilmin görünmeyen; ama sezilebilen maneviyatına erişmek gayesiyle…

Bu mecra; insana ait hissedişleri, insana ait algılar çerçevesinde kaleme dökmekle mühürlü kalbimin ve aklımın yansımasıdır. Okuyanlara saygı ve selâm ile…