TOPRAĞA SAYGI

Milli Sadakat

Toprak ve İnsan Herhâlde insanın en kıymetli varlığıdır bastığı topraklar. Hem sahip olduğu hem ait olduğu bir cevherdir. Sahibiyet de aidiyette hayatî bir bağ doku ile birbirini besler. Bu hücresel bağın iki tarafında iki organ gibidir; insan ve toprak... Sayısız hücreden müteşekkil iki organ. Organlardan birinde meydana gelen hasar; bağ dokuda zayıflamaya, destek görevini yitirmeye …

KÂR VE ZARAR

Kâr ve Zarar   Bu gidişat karmaşık ve sofistike bir eylem planına benziyor. İnsan erdemlerle mi yaşamalı, gerekliliklerle mi? Gereklilik nedir? İşte karmaşa burada başlıyor. Sorular yığınla; cevaplar katmerli. Gereklilik dediğin, zihinsel bir algıdan ibaret. Elbette asgari müşterekler sayılabilir. İnsanlar âleminde ‘gereklilik nedir?’ sorusuna verilen alternatif cevaplar, özünde, bulunulan şartların meydana getirdiği bir algıdan ibarettir. …

DEPREM

Depremin Alt Anlamı Şimdi... Yer hareketlerinin periyodik cetvelini falan bir kenara bırak! Sismolojinin, tektoniğin, jeolojinin bu ve benzer konularda -yığınla- cümlesi var zaten... Aç oku! Adaların, kıtaların, toprak parçalarının bilmem kaç milim hareket etmesi gerekirken bilmem kaç yıl bu enerjiyi biriktirip yüzyıllık hareketi bir-iki dakika içinde gerçekleştirmesi falan oldukça bilimsel olurdu. Net rakamlar versem, verebilsem! …

MÜLTECİLER VE TURİSTLER

Mülteciler Ve Turistler

Mülteciler ve Turistler Bu iki kavram, çok farklı insan gruplarını tanımlıyor. Anlamları, amaçları, hissedişleri tamamen birbirinden ayrı... Bir başka perspektifle ele alırsak, bu iki kavram, bir yerden bir yere gitmek fiilini gerçekleştirmiş ya da harekete geçmiş birey ve kafileler için kullanılıyor. Fakat aralarındaki mânâ ayrılığını meydana getiren şey, ‘gitmek’ eylemini harekete dökerken kalp ve ruh …

%d blogcu bunu beğendi: