HADİSLERLE YAŞAMAK

Hadislerle Yaşamak Metrûk ve mahzundur insanın içi... Dış dünyayla öyle bir mücadele üzeredir ki insan; dönüp içe hatır soracak vakit bulamaz. Ama ne mühimdir oysa bir an tüm duyuları beklemeye alıp sadece ve gönülden bir içsel devinime kulak vermek. Tüm duyuları bu deruna yöneltmek ve orada olup biteni idrak etmek... Irksal, yöresel, dinî ve toplumsal …

MÜLTECİLER VE TURİSTLER

Mülteciler Ve Turistler

Mülteciler ve Turistler Bu iki kavram, çok farklı insan gruplarını tanımlıyor. Anlamları, amaçları, hissedişleri tamamen birbirinden ayrı... Bir başka perspektifle ele alırsak, bu iki kavram, bir yerden bir yere gitmek fiilini gerçekleştirmiş ya da harekete geçmiş birey ve kafileler için kullanılıyor. Fakat aralarındaki mânâ ayrılığını meydana getiren şey, ‘gitmek’ eylemini harekete dökerken kalp ve ruh …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 10

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) YAHUDİLERLE İLİŞKİLER Benî Kaynukâ Savaşı Benî Kaynukâ: Hz. Peygamber’in Medine’den sürdüğü Yahudi kabilesi.Yahudiler Medine Sözleşmesi’ne zamanla aykırı davranmaya başlamışlardı.Müslümanlara karşı cephe aldılar.Yahudiler Müslümanlara karşı kin ve hasetlerini iyice açığa vurmaya başlamışlardı.Yahudi kabilesi BENî KAYNUKÂ çarşısına giden bir Müslüman kadının tacize uğraması ve yardıma gelen sahabînin, taciz eden Yahudi’yi öldürmesi ve kendisinin de …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 9

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) HZ.MUHAMMED RECî VAKASI Adal ve Kāre kabilelerinin kendilerine İslâm’ı öğretmek için davet ettikleri heyete düzenledikleri suikast (4/625).Lihyânoğulları Müslümanlardan öç almak için bir plan kurdular.Adal ve Kâre kabilelerinden bir grup Medine’ye geldi. Peygamberimizden (sav) kabilelerine İslâm’ı öğretecek kimseler göndermesini istedi.Peygamberimiz bunun üzerine 6-7 veya 10 kişilik bir heyet gönderdi.Heyet,  Mekke ile Usfân arasında …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 8

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) SELMÂN-I FÂRİSÎ KİMDİR? İslâmiyet’i kabul eden İran asıllı ilk sahâbî.Ebû Abdillâh Selmân el-Fârisî (ö. 36/656) Selmân el-Hayr, Selmân-ı Pâk veya Selmân el-Hakîm diye de anılmıştır. Selmân-ı Fârisî, Râmhürmüz’de doğdu ve ilk çocukluk yıllarını burada geçirdi.Zengin ve itibarlı bir aileye mensuptu.Oğlu Abdullah’tan torunu olan Abdurrahman, dedesinin Müslüman oluş kıssasını rivayet etmiştir. Mecûsî âteşkedesinde kutsal ateşin sönmemesini sağlamakla …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 7

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) HENDEK SAVAŞI 627 HENDEK GAZVESİ KROKİSİ Müslümanlarla Mekkeli müşrikler ve müttefikleri arasında yapılan savaş (5/627).Savaşın ismi; MEDİNE’yi korumak amacıyla şehrin etrafına kazılan hendeklerden gelmektedir.Savaşın diğer adı AHZÂB (gruplar) Savaşı’dır. Nedeni ise; Mekke müşrikleri, Yahudiler ve İslâm düşmanı Arapların birleşerek saldırmasıdır.Bedir Savaşı’ndan sonra geçen üç yılda Yahudi kabileleri Medine Sözleşmesini bozdular.Yahudiler ve müşrikler …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 6

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER VE SAVAŞLAR Peygamberimiz Mekke döneminde kendine ve Müslümanlara yapılan kötülüklere karşılık vermemişti.Müslümanlar çeşitli hakaret, işkence ve sıkıntılara maruz kalmışlardı.Bu dönem ayetlerinde Allah Müslümanlara sabrı tavsiye etmişti.Mekkeli Müşrikler Hicretten sonra da Müslümanları Medine’de rahatsız ettiler.Ebû Süfyan ve diğer Mekke ileri gelenleri Medineli Müslümanlara tehdit mektupları gönderdiler.Savaş tehdidinde bulunuyorlardı.Müslümanlardan savaş için karşılık …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 5

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) Ebû Eyyûb El-Ensârî Hicret sırasında Hz. Peygamber’i Medine’de evine misafir eden ve Türkiye’de “Eyüp Sultan” unvanıyla anılan sahâbî.Ebû Eyyûb “Mihmandâr-ı Nebî” unvanıyla anılır.Evi İslâmiyet’in öğretildiği bir mektep durumundaydı.Hazrec kabilesinin Neccâroğulları kolundandır. Hicretten iki yıl kadar önce hanımı Ümmü Eyyûb ile birlikte Müslüman oldu ve ensardan İslâmiyet’i ilk kabul edenler arasında yer aldı. Nübüvvetin 13. …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 4

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) İSRÂ VE Mİ’RÂC Ebû Tâlib ve Hz. Hatice’nin ölümü ile Peygamberimiz çok üzülmüştü.Taif’te de üzücü olaylar yaşanmıştı.Bunun üzerine İsrâ ve Mir’âc mucizeleri gerçekleşti. (Manevî âlemlere yolculuk) İSRÂ: Hz. Peygamber’in mi‘rac sırasında Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya intikalini ifade eden terim. Mİ’RÂÇ: Hz. Peygamber’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ifade …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 3

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) PEYGAMBERLİĞİ Baskılar Müslümanlar sayı ve güç olarak zayıftı.Kâbe’de topluca bulunmuyorlardı.Mekke’nin uzak vadilerinde ve Darülerkam’da toplanıyorlardı.Müslümanlara silahla karşılık verme izni henüz yoktu.Hz. Peygamber sabredin diyordu.Sabredenlere kurtuluşu ve cenneti müjdeliyordu.Hz. Ebu Bekir gibi zengin Müslümanlar köle ve cariyeleri satın alarak sürece destek oluyordu. Habeşistan’a Hicret 615 Saldırılar artınca Peygamberimiz Habeşistan’a hicret etmeyi önerdi.Habeşistan kralı …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 2

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) PEYGAMBERLİĞİ Kırk yaşına doğru Peygamberimiz Allah’ı daha çok düşünmeye başladı.Hiçbir zaman Mekkeliler gibi puta ilgi göstermemişti.Onunla birlikte az sayıda Hanifler vardı. (Hz. İbrahim’den gelen dinî anlayış)Ama Allah’a nasıl ibadet edeceklerini bilmiyorlardı.Birkaç yıldır Kâbe’ye 5 kilometre uzaklıktaki HİRA dağına çıkıp orada bir mağarada tek başına uzun uzun düşünmeye başlamıştı.Ramazan ayında biraz erzakla Hira’ya …

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 1

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET) PEYGAMBERLİK ÖNCESİ Hicaz Bölgesinde, Mekke’de, 571’de doğdu.40 yaşında peygamber oldu. 622’de Medine’ye hicret etti.632’de 63 yaşında Medine’de vefat etti. Arap Yarımadası Şibhü Cezîreti’l-Arab - Arap yarımadasıGünümüzde; Arap yarımadası Suudi Arabistan, Yemen Cumhuriyeti, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt sınırları içinde kalan bölge olarak belirlenmekte ve yüzölçümü 3 milyon kilometrekareyi biraz …

%d blogcu bunu beğendi: